Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Upploppen pressande för brandmännen

Oroligheter som i Husby utsätter brandmän för stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt. Det är inte bara stenkastning och hot som upplevs pressande. Att släcka i tumult, omgiven av stora folkmassor är mentalt stressande.

”Vi ska inte ge oss in i hotsituationer”

Anlagda bränder i bilar och containrar hör till vardagen för räddningstjänsten i Stockholm. Natten mellan 19 och 20 maj inträffade fler bränder än normalt, men inget tydde på att det skulle eskalera till oroligheter som omfattade hela Stockholms län.

Ändring i frister för brandskyddskontroll

Fristerna för brandskyddskontroll kommer att förändras.
Statistiken visar att det stora problemet är de pannor och lokaleldstäder som eldas med ved.

MSB utreder eCall

EU-kommissionen har lagt förslag om obligatoriskt införande av eCall, systemet som vid en trafikolycka omgående kan larma via 112 och ge position för fordonet.

Striden om sotningen

Sotningsmonopolet är satt under press. I allt fler kommuner ramlar det in ansökningar om egensotning som ska utföras av en annan sotare än den kommunen skrivit avtal med.
En del säger blankt nej medan andra drunknar i ansökningar.

Skolbränder komplext problem

Minst hälften av skolbränderna är anlagda.
Ett forskningsarbete som pågått i fem år konstaterar att problematiken är komplex och kräver åtgärder på fler områden.

"Situationen densamma i hela Europa"

Visst kunde Sveriges anpassning till ett förändrat klimat vara bättre.
Det menar Mette Lindahl-Olsson, enhetschef för MSBs enhet för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Strategi mot klimathot saknas

Sverige saknar nationella mål, riktlinjer och strategi för att möta klimatförändringar.

Nya regler för brandfarliga ämnen

Nya föreskrifter för hantering av brandfarliga gaser och vätskor träder i kraft 1 oktober.

- Den enskilde måste ta mer ansvar

Den enskildes ansvar kan behöva poängteras än mer. Frågor kring social oro kommer att bli vanligare.
Det tror Stefan Anering, ny enhetschef för den enskildes säkerhet på MSB.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen