Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Krisberedskap vinner inga val

Lagen om extraordinära händelser och 2:4-pengarna från staten har gett krisberedskapsfrågorna en prioritet de annars inte skulle fått.

Krisberedskap på rätt väg

– Kommunernas krisberedskap har utvecklats väldigt mycket och vi ser att det finns en god ambition hos kommunerna, säger Anders Frelek, beredskapshandläggare på länsstyrelsen Västra Götaland.

Vardagssamverkan - rätt väg att klara krisen

Arbetet med att utveckla samordningen vid olyckor och kriser i Stockholmsregionen fortsätter. Fokus under 2013 ligger på att gå från person till funktion och att förankra programarbetet i regionens 26 kommuner.

Kontroll på krisen med checklistor

Fyra plastkort satte sjukhusets kriskommunikationsorganisation på banan omgående.

Ett Twitter-inlägg med önskemål om blodgivare orsakade trafikkaos till sjukhuset.

-Nätet viktigt i kris

Kommunikationen har blivit decentraliserad, men traditionella medier är fortfarande viktiga knutpunkter.

Kriskommunikationen allt mer irrationell

I modern kriskommunikation måste förutbestämda planer och riktlinjer kombineras med ett visst mått av improvisation.

Socialstyrelsen först använda Rakel fullt ut

STOCKHOLM

Alla samtal till Tib ska gå via Rakel.
Socialstyrelsen är sannolikt första av centrala myndigheter att vara igång skarpt med Rakel.

Nu kan alla nivåer samverka i Rakel

Nu kan Rakelmobiler programmeras enligt nationella riktlinjer för kommunikationssystemet.

Laserskanning ger bättre bild av översvämningshot

Laserskannade höjddata och noggrannare flerdimensionella beräkningsmodeller ger bättre bild av översvämningsrisker i landet.

Åtgärder för ökad kompetens vid insatser

Skadorna vid bränder i byggnader måste minskas.
Det anser MSB som tagit fram ett nytt koncept för att lyfta räddningstjänstens kompetens.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen