Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ny vändning - Gotland får utökning

Räddningstjänsten på Gotland får den bemanning som länsstyrelsen förordar.
Fullmäktige ändrade regionsstyrelsens förslag, vilket innebär uppskattningsvis 16 nya tjänster.

Gotlands utökade bemanning kan ändras

Regionstyrelsen på Gotland drog ner på den förstärkning som föreslagits efter kritik från länsstyreslen.
Men regionrådet Åke Svensson vill slåss för det ursprungliga förslaget.

Mindre sårbara efter Gudrun

Sverige klarade sig undan stormen Simone ganska bra. Tack vare att vi lyckats omsätta erfarenheter från tidigare stormar som att minska sårbarheten i elproduktionen.

”Vi kan inte alltid garantera leverans”

Inget land i Europa har så stark urbaniseringstrend som Sverige. Det innebär stora utmaningar för både de kommuner som växer och de som krymper.

Överanvändningen av antibiotika globalt hot

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Men det löses genom att ta fram ny medicin, eller?
– Den tron är ett globalt självbedrägeri. Det har inte kommit någon ny antibiotika-klass sedan 1987, säger Otto Cars, professor vid Uppsala universitet.

Snabb global riskackumulering

Globalt sett pågår en snabb riskackumulering. De ekonomiska riskerna stiger brant och antalet människor som omkommer i katastrofer fortsätter att stiga.

Samverkan gigantisk uppgift

Parterna har en lång väg att vandra i uppbyggnaden av en nytt civilt försvar.
– Vi måste ha en gemensam målbild, landa på samma planet för att få rimliga förutsättningar, säger Johan von Knorring, försvarsdirektör i Uppsala län.

MSB: Kritiskt att frivilligresursen tillvaratas

Rubriken för seminariet var: Medborgaren – resurs eller belastning? Jörgen Peters, beredskapsdirektör i Halland, har sin bild klar.
– Jag är övertygad om att frivilliga är en viktig resurs för att skapa uthållighet.

Se medborgarna som en resurs

Kan myndigheter ge en samlad bild av en kris? Lägesbilden förmedlas oftast av medierna och kommer allmänheten att lita på den?

Segregation och låg tillit bakom social oro

– Social oro – då är väl Malmö som klippt och skuret, eller?
Per-Erik Ebbeståhl, säkerhetsdirektör Malmö stad, öppnade sitt anförande med självironi men redovisade sedan statistik som ger fog för påståendet.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen