Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fler former av regioner?

Civilförsvaret föreslås få sex områden.
De ledningssystem räddningstjänsterna bygger kommer geografiskt sannolikt se annorlunda ut.

Kulturen största hindret mot jämställdhet

En ny målbild för jämställdhet och mångfald håller på att tas fram.
– Könsbalansen är för ojämn. Maskulina normer är dominerande, såväl i våra utbildningar som i kommunal räddningstjänst, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Gotland – ett föredöme

Gotland lyfts fram som en förebild när det gäller totalförsvarsplanering på regional nivå.
Där har länsstyrelsen och Försvarsmakten utvecklat samverkansrutiner och omfattande övningsverksamhet.

"Bättre att agera och be om ursäkt efteråt”

Ett företag som snabbt ställde om i början av pandemin var AB Volvo.
– Det är bättre att agera och be om ursäkt efteråt om man inte följt någon process till punkt och pricka, säger Andreas Svenungsson, ansvarig för strategi och samhällsfrågor inom Volvo Defense.

Omställningen – en ny kompetens

När samhället i början av pandemin fick brist på bland annat desinfektionsmedel, skyddsutrustning, ventilatorer och läkemedel kunde näringslivet snabbt ställa om sin produktion.
– Det här är en ny kompetens som kan tas tillvara och vidareutvecklas, säger forskaren Joakim Netz vid Tekniska högskolan i Jönköping.

Räkna med fler förelägganden från MSB

Räkna med att MSB som tillsynsmyndighet kommer fortsätta leverera förelägganden.

Föreskrifter beslutade för handlingsprogram

De nya föreskrifterna för kommunernas handlingsprogram är beslutade.
Efter oro från bland annat organisationen Suicide Zero har MSB valt att vara tydligare kring självmordsprevention i handboken och de allmänna råden.

Frivilliga resurser här för att stanna

Frivilligheten växer.
En av resurserna är cip – civil insatsperson.

Tolv utvecklare för regional ledning

Tolv personer från räddningstjänsten blir regionala ledningsutvecklare för Enhetligt ledningssystem (ELS).

Frivillig väg in till myndigheter

I orostider, som pandemin, ökar behovet av frivilliga.
Försvarsutbildarna är något av ett nav för att förse myndigheter med extra personalresurser.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen