Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nu finns samlat stöd för kommunal krisberedskap

Det finns mycket stöd att få — men det är väldigt utspritt och ibland svårt att hitta.
Därför håller MSB och SKR på att ta fram en digital handbok i kommunal krisberedskap.

Vill ha gemensamma omklädningsrum

Nästan hälften av kvinnorna i räddningstjänsten tycker inte att deras omklädningsrum håller samma standard som männens.

Attundas modell sprider sig

Attunda Brandkår har fått mycket uppmärksamhet för sin nya station i Sollentuna, som inte har separata omklädningsrum för män och kvinnor. Istället finns enskilda omklädningsbås och individuella duschbås för alla.

Perstorp bryter mot lagen - inget handlingsprogram sedan 2014

Perstorp har brutit mot lagen under de senaste två mandatperioderna.
Kommunen har inte tagit fram något handlingsprogram för räddningstjänst sedan valet 2014.

31 vill bli chef över MSB

31 personer vill bli chef för MSB.
Efter Dan Eliassons avgång har så många lämnat intresseanmälan till justitiedepartementet.

Länen i sex civil områden - myndigheter i beredskapssektorer

Sverige delas in i sex civilområden med utökat ansvar för sex länsstyrelser.
Statliga myndigheter delas in i tio beredskapssektorer med ansvar för samhällsviktiga verksamheter.

MSB önskar större tydlighet hur sektorer samordnas

Tydlighet i roller och ansvar tycker MSB är bra i utredningen ”Struktur för motståndskraft”.
Men hur olika sektorer samordnas under kris eller höjd beredskap behöver bli klarare, anser myndigheten.

Psykologiskt försvar placeras i Karlstad och Solna

Regeringen har beslutat om inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar.
Myndighet placeras i Karlstad och Solna, med Karlstad som säte för myndighetens ledning.

Podd fortbildar deltidskårer

Färre övningar och inställda utbildningar – i pandemin behövs det alternativ till fysiska möten.
I slutet av januari kom första avsnittet av RRB:s fortbildningspodd.

Rekord i insatser för MSB - flest genomfördes i Sverige

Förra året genomförde MSB fler insatser än någonsin tidigare.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen