Motspelet i EnköpingSMO-elever från Sandö representerade allmänheten och ansatte myndigheterna med frågor. Foto: Per Larsson

 

Inom avskärmade ytor i två stora lokaler gick telefonerna varma under Samö-KKÖ.

200 personer jobbade i motspelet som huserade på ledningsregementet i Enköping.

”Hur gäller min försäkring i den här situationen?”

”Det ligger en död fågel på min altan, har djur börjat dö nu?”

I modul efter modul satt sakkunniga inom olika områden och styrde förutsättningarna i övningen, eller hade frågor med krav om lösningar. I en modul fördes bank- och försäkringsfrågor, i en annan styrdes förlopp för sjukvårdens insatser.

– De utsatta har ibland varit trötta och griniga. Vi har lagt mycket tryck på de som varit centrala i övningen, främst länsstyrelsen i Kalmar och Strålsäkerhetsmyndigheten, sade spelledaren Klas Lindström.

32 SMO-elever från Sandö uppträdde som allmänhet och grillade myndigheter med spörsmål.

Tim Liljeroos konstaterade att det ställt krav på att de själva vet vad en länsstyrelse pysslar med, och såg nyttan med det.

– Man lär sig, kunskapen om vilka uppgifter olika myndigheter har ökar.

Han tyckte myndigheterna i huvudsak skötte sig bra i en pressad situation.

– Men de är dåliga på interninformation. Man kan få två olika svar från två personer på samma myndighet.

Eleverna ringde så många samtal att de till slut blev igenkända på sina håll.

– Generellt sett är kommunerna bättre på att svara, länsstyrelser och statliga myndigheter har sämre koll, tyckte Jon Fernström.

Manus skrivna i förväg användes, inlevelsen i samtalen ökade med vanan. Peter Nilsson var i ett fall orolig tysk turist.

– Min tyska var bättre än hos den som svarade, och då är ändå min knackig.

Gabriella Rentsch, MSB, var ansvarig för SMO-elevernas modul.

– De har bara jobbat och ätit och varit jätteduktiga. Alla är väldigt imponerade av hur de arbetat, sade hon.

Johnny Mauritz, pensionär och tidigare brandmästare i Oskarshamn, satt i en annan modul med intresset riktat mot Kalmar län.

– Jag var skeptisk från början, trodde det skulle bli en pappersprodukt. Men jag har ändrat mig. Det här har varit bra och känns rätt i tiden, vi kan inte längre hålla på och öva var och en på sitt håll. Om övningen utvärderas bra kan man lära sig mycket. PER LARSSON