MSB har genomfört det första av tre steg i en förordning om översvämningsrisker.

De 18 riskområden som lyfts fram och kommer att rapporteras till EU i början av nästa år är:

 • Edsbyn
 • Falun
 • Göteborg
 • Haparanda
 • Jönköping
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Kungsbacka
 • Lidköping
 • Lindesberg
 • Malung
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Vansbro
 • Vännäs
 • Värnamo
 • Älvsbyn
 • Örebro

De listade områdena är inte det samma som kommuner.

-Riskområden i exempelvis Göteborg och Stockholm berör fler kommuner.

Nu ska hot- och riskkartor tas fram och då kommer områdena att få geografisk avgränsning.

Vilka åtgärder som anses behövas är ingår också i arbetet.

- I något fall kanske det räcker med att ange området i beredskapsplanen, i andra fall kan det behövs fysiska åtgärder, säger Näslund-Landenmark.

 

Det första steget av tre i arbetet med översvämningsdirektivet är klart. I steg två ska hot- och riskkartor tas fram, ett arbete som ska vara klart 22 december 2013. I steg tre ska riskhanteringsplaner fram.

MSB och länsstyrelserna har i huvudsak ansvaret för att arbetet genomförs, men det är nödvändigt att berörda områden deltar.

- MSB och Länsstyrelserna kommer att ge berörda områden stöd för de risk- och sårbarhetsanalyser de gör, och för det lokala arbetet att minska konsekvenserna av omfattande översvämningar, säger Helena Lindberg, MSBs generaldirektör.

I MSBs rapport finns länslistor över riskområden.