Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

18-åringar känner ansvar men är inte förbereddda

Ungdomar tror att de behöver klara sig själva under maximalt två dygn vid en kris.
Samtidigt visar årliga enkäten bland 18-åringar att de inte är förberedda.

Publicerad: 2017-12-11

MSB genomför undersökningen bland landets 18-åringar. Där svarar många att de behöver ta ansvar för sig själva och sina anhöriga för att klara en kris.

– Det är glädjande att nästan nio av tio 18-åringar anser att de bör ta ansvar, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB.

Samtidigt visar undersökningen bara en av tre har vatten för tre dagar och ännu färre har förberett sig för att kunna kommunicera och ta emot viktig information från radion om elen försvinner.

Undersökningen visar att krisberedskap diskuteras. Fler än hälften av 18-åringarna har under de senaste tre månaderna pratat med andra om risk för kriser och hur man kan förbereda sig. Tre av fyra tycker att frågor som rör samhällets krisberedskap är viktiga.

Andra noteringar från undersökningen:

  • Åtta av tio skulle ställa upp och arbeta ideellt vid behov. Ansvarstagandet och benägenheten att ställa upp visar högsta nivån sedan mätningarna inleddes. Däremot är medvetenheten låg om egna rättigheter och skyldigheter och om kommunens ansvar vid en allvarlig händelse eller kris.
  • 18-åringarna har mindre tillit till andra människor än allmänheten i stort, den har dock ökat successivt sedan 2015. Tilliten är lägre bland dem med utländsk bakgrund.
  • Nio av tio litar på information från myndigheter och andelen ökar. Sociala medier har mycket låg trovärdighet.
  • Tron på den egna förmågan att genomskåda falsk information är, liksom tidigare, påtagligt större än förtroendet för andras förmåga. Bara fyra av tio tror att Sveriges befolkning kan stå emot propaganda.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen