14 olycksutredare är engagerade

De 14 regionala samordnarna som hjälpa till att utveckla olycksundersökningarna.
Foto: Mattias Strömgren.

 

MSB vill att fler undersökningar ska göras och att medvetenheten om dess nytta såväl lokalt som nationellt ska öka.

– Alla kommuner ska göra olycksundersökningar, men det är inte alla som gör det. En av de viktigaste uppgifterna för samordnarna är därför att stödja kommunerna med allt från kvalité på insatsrapporter till att komma igång med utökade undersökningar, säger Stålheim.

 

De 14 personerna kommer från räddningstjänster spridda över landet, från Kalix i norr till Räddningstjänst Syd i söder och täcker därmed in hela landet.

– Den enskilde samordnaren ansvarsområde omfattar ett eller två län.

Samordnarnas uppgift i sina regioner är bland annat att ta tillvara erfarenheter från utredningar, vara MSBs kontaktperson kring olycksundersökningar, ta initiativ till möten, utbildningar och andra aktiviteter för att höja kompetensen. Samordnarna ska också själva leverera ett antal rapporter per år.