Antalet döda i bränder har ökat de senaste åren.

Siffran 122 kan komma att stiga när mer fullständiga rapporter har kommit in till MSB. Under 2009 dog  124 personer i bränder, vilket då var den högsta siffran på sex år.

Det kan dock noteras att inga barn eller ungdomar under 18 år omkommit under 2010. Året innan dog 13 personer under 18 år i bränder.

Det är nästan dubbelt så många män som kvinnor som omkommer i bränder och bland de omkomna märks en tydlig ökning vid 50-årsåldern för att sedan stiga markant med ökande ålder.

En bidragande orsak till allvarliga personskador eller dödsfall är en nedsatt fysisk eller psykisk förmåga att hantera en uppkommen situation.

- Oförmåga verkar vara en starkt bidragande bakgrund till att människor omkommer i bränder, säger Anders Bergqvist, vd på Brandskyddsföreningen.

I de allra flesta fall är det ensamma personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga som drabbas, vilket innebär att de inte utan hjälp kan hantera eld på ett säkert sätt eller själva klara av att utrymma vid brand.

Nästan 90 procent avlider i bränder som inträffar i bostäder och ungefär 10 procent av dödsbränderna antas bero på självmord.

I många fall är det rökning och levande ljus som orsakar bränderna. I några få fall verkar bränderna bero på vedeldning, men eldstadsrelaterade bränder leder sällan till att människor dör.

En fungerande och rätt monterad brandvarnare är en viktig säkerhetsanordning som ger en tidig varning och möjlighet att sätta sig i säkerhet. Men för personer med nedsatt förmåga hjälper det inte alltid. Oftast behövs även komplement som mobila sprinkler i bostäder och olika former av anpassat stöd.

Källa: MSB