– Vi kan inte hindra globaliseringen, för den är just global. Stora förändringar pågår och det påverkar oss vare sig vi vill det eller inte.

Nina LarssonNina Larsson konstaterade på Brand att en kommun inte längre är vad den var. Med övertagande från framförallt staten har ansvarsområdet blivit större.

Övertagande från stat och landsting har gett större ansvarsområde. Samtidigt krymper hälften av landets kommuner i befolkning och därmed resurser.

– Men oavsett förändringar är det kommunala ansvaret lika. Kommun- och landstingsstrukturen är inte riggad att klara alla utmaningar.

Nina Larsson har efter skogsbranden i Västmanland noterat att det i analyser på punkt efter punkt efterlyses mer kunskap, handlingskraft, förmåga.

– Så ser det även ut i skolan och flera verksamheter. Det är här det gnager i mig. Om det inte funkar, då måste det ändras. Jag säger inte att sammanslagningar är bäst för alla i hela Sverige. Men vi kan inte ha det som vi har det.

Räddningstjänsten är en av de verksamheter som flitigast funnit samverkanslösningar, exempelvis genom kommunalförbund.

- Det är bra för stunden, ger bättre rekryteringsmöjligheter. Samtidigt ger det minskad insyn från medborgare, maktkoncentration, kommunernas självbestämmande inskränks. Det finns inga studier som säger hur det fungerar på sikt.