En särskild kommission ska utreda hela insatsen, men redan nu diskuteras vissa ändringar. Norge har idag tre larmnummer.

– Larmcentralerna blev överbelastade när många ringde och både ungdomar på Utøya och andra kunde inte komma igenom utan hamnade i telefonkö. Det har satt fart på debatten om ett gemensamt larmnummer i Norge.

Civilförsvaret och frivilliga gjorde gjorde enligt Per Brekke ovärderliga insatser.

 

Det faktum att privatpersoner räddade ungdomar i vattnet medan polis och räddningstjänst stod och såg på från land har också lett till endiskussion om säkerhetsbestämmelser.

– Måste man acceptera en högre risk för insatspersonal när det gäller att rädda liv? Den frågan tror jag kommissionen kommer att ta upp. Det ligger självklart ett inbyggt element av risk i yrket och frågan är om vi har för stelbenta riktlinjer.

– Det är en principiell och svår fråga att angripa. Det är ju lätt för oss att ha åsikter om i efterhand, men det inte lika enkelt för de som är mitt uppe i situationen.

 

Inför kommissionen kommer DSB att ha många synpunkter. Fokus ligger på förebyggande.

– Storövningen Skagex har nyligen avslutats och även om den inte är någon parallell till 22 juli är vi väldigt tydliga med att planer och procedurer osv i en sådan typ av katastrof ska vara överförbara när det till exempel handlar om samspel mellan blåljusmyndigheterna i svåra situationer, säger Per Brekke.