MSB har tagit fram en metod för att bedöma om skyddet mot olyckor är likvärdigt och tillfredsställande.
Varför publiceras det då inga nationella rapporter som visar om skyddet är likvärdigt i landet?

Frågan ställdes under seminariet Kan man mäta skyddet mot olyckor?

 

Bedömningsprocessen om likvärdigt och tillfredsställande skydd väcks i regel när länsstyrelsen ska ta ställning till neddragningar i den kommunala räddningstjänsten och det har helt enkelt inte gjorts några rikstäckande jämförelser.
– Metoden har vi tagit fram för att stötta länsstyrelsen som har tillsynsansvaret, säger Eleonor Storm, MSB.

 

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås efterlyser bättre stöd för att bedöma nivån på räddningstjänsten. Håller den godtagbar nivå? Räddar man liv? Länsstyrelsens tillsyn anser han är under all kritik.
– Se till att länsstyrelsen gör bättre tillsyner. Tillsynen kändes som en facklig förhandling och vad lär vi oss av det? Ingenting. En tillsyn måste bygga på nationella uppgifter och ge svar på om vi ligger i nivå och vilka utmaningar vi har.

 

Diskussion på BrandEnligt Staffan Jansson gör Socialstyrelsen eller Skolinspektionen mycket skarpare tillsyner.

– Det ska vara som när myndigheterna med stöd av EU gör tillsyn och säger att här har inte vattnet godtagbar kvalité, 2015 ska ni uppnå det här, de här alternativen finns för att komma vidare. Utifrån den insamling av uppgifter som MSB gör får vi inget stöd tillbaka. Vi får ingen hjälp från MSB i vår verksamhetsutveckling.

 

Ett annat verktyg för att mäta skyddet är Öppna jämförelser som tas fram av MSB och Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– Syftet med Öppna jämförelser är att få upp frågor på dagordningen, inspirera till förbättringsarbete genom benchmarking och en transparent redovisning av verksamheten, säger Fredrik Jonsson, SKL.

 

Statistiken kräver en lokal analys, lösningen inte alltid ökade resurser utan det kan bli bättre genom att ställa om.
– Den lokala analysen är inte så jobbig, det kan räcka med reflektioner. Och glöm inte MSBs statistiktjänst Ida och insatsrapportdatabasen.

 

Att publicera sammanställningar är inte helt okontroversiellt.
– Därför ställer vi oss frågan varje år i vårt utvecklingsarbete: gagnar det här eller är det kontraproduktivt. Vi ser en stor nytta och det har blivit mer och mer etablerat att publicera den här typen av data. Vi känner oss trygga i det nu. Vi får tänka till hur vi kommunicerar materialet. Det vi ska fundera på är hur vi ska vidareutveckla det sammanvägda värdet. Det är svårt att mäta skyddet, men det är bättre än att gissa, säger Fredrik Jonsson.