Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Heta arbeten trolig orsak till takbrand

En brand inträffade på taket till ett flerbostadshus.
Flera personer såg svart rök från taket på byggnaden och larmade räddningstjänsten.

Publicerad: 2019-03-12
Det krävdes omfattande friläggning av papp för att komma åt branden som spridit sig till takkonstruktionen och även ett större vindsförråd. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Vid räddningstjänstens framkomst till det 14 våningar höga huset upptäckte man att det brann i takpapp och att branden hade spridit sig till ett större vindsförråd.

Det blev en omfattande friläggning av takpapp för att komma åt branden som spridit sig till takkonstruktionen.

Efter insatsen beställdes en insatsutvärdering med fokus på nyttjande av hiss, användning av stigarledning, pump och slang, utformning och underhåll av stigarledning samt resurssättning och taktisk plan kopplat till höga byggnader.

I inledande skede av insatsen åkte en rökdykarledare hiss ensam upp till tionde våningen med utrustning för att rekognosera omfattningen av branden, eftersom man inte var säker på om det var en lägenhetsbrand eller vindsbrand.

Hissen, den vanliga för boende i huset, användes även under resten av insatsen, för transport av personal och utrustning. Vid användning av hissen gjordes avsteg från det metodkort för brand i höga byggnader som är framtaget och beslutat.

När rökdykarna skulle börja släcka branden kom det inte ut tillräckligt med vatten från brandslangen som blivit kopplad till byggnadens stigarledning.

Det drogs då grovslang i trapphuset upp till en våning under brandplanet eftersom man trodde att det var fel på stigarledningen. Detta ledde inte till någon förbättring och även om trycket på pumpen ökades blev det inte bättre.

Anledningen till att det inte kom ut något vatten var att nätet/silen på strålröret var igensatt av skräp, skräpet kom inte från stigarledningen. Strålröret undersöktes aldrig under insatsen.

I utredningen konstateras också att uttag på stigarledningen är felaktiga då det på varannan våning bara finns ett grovslangsuttag istället för två smalslangsuttag.

Strax innan branden bröt ut hade ett företag genomfört takarbete på byggnaden och använt gasolbrännare.

Troligen hade de lämnat platsen för tidigt och inte haft efterbevakning enligt gällande regler för heta arbeten.

Konsekvenserna av branden blev att taket och vindsförrådet fick stora brand- och rökskador. Trapphuset fick mindre rökskador. Inga personskador uppstod till följd av branden.

 

Så ska insatser i
höga hus förbättras

I utredningen efter insatsen har det kommit fram rekommendationer om hur insatser i höga byggnader kan förbättras.

  • Den instruktion som finns för hantering och manövrering av räddningshiss med mera bör ingå i utbildnings-​underlaget när ny stegpersonal utbildas. Detta är särskilt viktigt eftersom den som åker med  stegbilen blir hissförare vid en insats.
  • Metodkort ”brand, höga byggnader” bör tas upp igen på interna utbildningsdagar.
  • De instruktioner som finns om stigarledningar och hur de ska användas bör vara del i utbildningsunderlag för nya chaufförer/pumpskötare. Det kan vara bra med praktiska inslag i utbildningen.
  • Kunskap om hydraulik bör ingå i utbildningen med fokus på slangars kapacitet, byggnadshöjd och flöde/tryck.
  • Teoretisk och praktisk internutbildning för brandmän bör förbättras vad avser exempelvis stigarledning, rökluckor, räddningshissar samt de interna riktlinjer som finns kring dessa.
  • Rutiner för kontroll av strålrör in- och utvändigt bör göras vid fordonskontroll och rutin för att markera upp felfungerande materiel på skadeplats bör tas fram. I utredningen efter insatsen har det kommit fram rekommendationer om hur insatser i höga byggnader kan förbättras.
ANNA ANDERSSON CARLIN
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen