Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Stora skador – brister i skydd

På många förskolor finns möjlighet för barnen att vila utomhus i sovloft.
En förskola I Svedala drabbades tidigare i år av en brand i sovloftet som orsakade stora skador.

Publicerad: 2019-10-08
Förskolan fick omfattande brandskador. Branden startade längst till vänster i vinkelväggen på sovloftet och letade sig bland annat upp på vinden via takfoten. Loftet var helt i brännbart material och det fanns ingen utvändig detektor som kunde larma tidigt. Utredaren listar många förslag på förbättringar. Foto: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Förskolan är i ett plan med tre sammanbyggda huskroppar, totalt cirka 1 000 kvadratmeter. Hela byggnaden används av förskolans fem avdelningar med plats för cirka 100 barn.

Byggnaden är indelad i tre brandceller, har invändigt automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SOS Alarm och räddningstjänsten.

Utvändigt på byggnadens västra sida har det byggts till ett så kallat sovloft, vilket är som en öppen uteplats med tak. Denna del är helt byggd i trä och sammanbyggd med förskolan.

Den aktuella dagen lämnade den sista ur personalen byggnaden strax före klockan 18 och satte på inbrottslarmet enligt rutin.

Branden startade i sovloftet och upptäcktes av en förbipasserande som larmade kl 18.29. Inringaren hade inte tillgång till någon handbrandsläckare men försökte kasta sand på branden för att dämpa den.

Vid räddningstjänstens framkomst 18.40 omfattade branden hela sovloftet, hade spridit sig upp till takkonstruktionen och längs takfoten, samt in i byggnaden genom ett fönster som gått sönder på grund av värmestrålning.

Räddningstjänsten började släcka och begränsa branden. Efter ett par timmars arbete var det släckt.

Då kunde man konstatera brandskador på sovloftet, utvändiga tak och väggar, takkonstruktion på vinden i den västra av de tre byggnadsdelarna, samt rökskador i resterande delar av byggnaden. Delar av byggnaden vattenskadades.

Den mest skadade delen krävde totalrenovering medan övriga delar efter sanering av rökskador kunde öppnas ett par veckor senare.

Utredningens analys bedömer den inre delen av sovloftet som primär brandplats. Branden startade troligen efter att någon har tillfört eld eller glöd till träbänken eller placerat något antändbart ovanpå eller i träbänken.

Utredaren beskriver ett antal omständigheter som gjort att olyckans omfattning begränsats, men även vad som haft negativ inverkan.

På den positiva sidan noteras bland annat den korta tiden till räddningstjänstens första släckinsats. Den baseras på tidig upptäckt och larm av allmänheten, kort körtid och snabb initial insats.

Positiva faktorer kring byggnadens konstruktion var främst att vinden inte var sammanhängande i hela byggnaden, men också att alla dörrar i brandcellsgränser var utrustade med dörrstängare och därmed stängts när brandlarmet startade.

På den negativa sidan nämner utredaren flera faktorer:

Sovloftet är ett utrymme där personer kan vistas utan insyn från omgivningen eller aktivering av larmsystem.

Sovloftet var helt i brännbart material och anslutet till byggnadens utsida vilket bidrog till den snabba brandspridningen.

Byggnadens automatiska brandlarm detekterade inte branden förrän rök kommit in i byggnaden. Med en detektering utomhus hade den tiden förkortats avsevärt.

ANNA ANDERSSON CARLIN

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

från utredaren för att förhindra eller begränsa liknande händelser:

1 Sovloft bör i första hand inte vara sammanbyggda med huvudbyggnaden. Alternativ kan vara att sovloftet byggs i obrännbart material eller skyddas med obrännbara skivor.

2 Skydd mot brandspridning mellan sovloft och byggnadens vind, exempelvis via takfoten, bör säkerställas.

3 Om sovloft byggs samman med byggnaden bör fönster och dörrar i anslutning vara brandklassade.

4 Sovloft bör utrustas med branddetektering kopplat till automatiskt brandlarm.

5 Ett fungerande system för skydd mot spridning av brand och brandgaser via ventilationssystem kan förhindra eller begränsa spridning av rök till annars opåverkade utrymmen.

6 Väggar som byggs hela vägen upp till undersidan av yttertaket, med rätt sorts material och täta anslutningar mellan vägg och tak, ger räddningstjänsten en chans att hindra en vindsbrand från att spridas vidare.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen