Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Svårsläckt när klortabletter började brinna

I februari fick Sörmlandskustens räddningstjänst ett automatiskt brandlarm från en bad- och gymanläggning i Gnesta.

Publicerad: 2018-12-10

  • Ytterligare två kartonger med klortabletter bars ut, den här var lätt bränd. Utredningen efter branden konstaterar att räddningstjänstens personal behöver mer utbildning i kemhändelser. Foto: Sörmlandskustens Räddningstjänst
  • Branden ökade när man försökte släcka med vatten, kartongen med klortabletter bars ut i stället. Foto: Sörmlandskustens Räddningstjänst

Det visade sig att vara gasutveckling på grund av brand i en försluten låda med klortabletter.

När räddningstjänsten anlände till skadeplatsen 05.22 på morgonen syntes inga utvändiga tecken på brand. Eftersom det var problem med nyckelskåpet inväntade man fastighetsskötaren.

När styrkan gick in och närmade sig den larmande sektionen möttes de av en stickande, stark lukt och valde att gå ut igen då de misstänkte utsläpp av eller brand i farligt ämne. En ny angreppsväg valdes och rökdykarinsats inleddes 05.45.

När rökdykarna kom fram till den aktuella sektionen såg de att rummet, ett städförråd, var rökfyllt och att det rök kraftigt från en kartong. Det syntes inga öppna lågor men kartongen var kraftigt värmepåverkad när den bars ut.

Branden var svårsläckt och rökutvecklingen ökade när släckning med vatten påbörjades. Ytterligare två kartonger med klortabletter bars ut från rummet. Den ena var lätt bränd på utsidan medan den andra var opåverkad.
Insatsen avslutades 07.10 och ansvaret lämnades över till fastighetsägaren som senare kallade dit saneringsföretag med mera.

Klortabletterna togs om hand och förvarades utomhus i plastsäckar i väntan på att skickas till tillverkaren för analys.

Branden var begränsad till en obruten kartong med klortabletter, i den fanns tolv oöppnade burkar med tabletter. De används för rengöring och spolning av bland annat golv i omklädningsrummen.

Ingen trolig källa till antändning fanns i närheten, därför antogs att det skett en kemisk reaktion i en eller flera av klortabletterna. Reaktionen skapade värme som ledde till antändning.

Tillverkaren tog hand om de utplockade tabletterna och genomförde tester och analys. Tillverkaren har producerat klortabletter i mer än 30 år och har aldrig haft en liknande händelse.

De konstaterade att det inte gick att analysera de defekta tabletterna på ett adekvat sätt men när man analyserade tabletter från samma sats hittades inget fel på dessa.

Tillverkarens slutsats är att en förorening i en tablett har orsakat en kemisk reaktion som sedan har påverkat tabletterna runt omkring och orsakat värmeutveckling och brand. Receptet till tabletten var ganska nytt, cirka 3 år gammalt, och efter händelsen har tillverkaren återgått till det gamla receptet.

Fastighetsägaren har efter branden bytt ut detektorn i det aktuella utrymmet samt inventerat elektriska komponenter och ventilationsinstallationer och åtgärdat efter behov.

I utredningen konstateras att denna typ av händelse är mycket ovanlig men att man ändå kan dra lärdomar av insatsens genomförande.

Styrkan gjorde rätt som valde att plocka ut kartongen utomhus då man märkte att branden var svårsläckt. Både styrkeledaren och inre befäl försökte hitta information om produkten via RIB, Google och återförsäljaren av produkten.

Man borde dock från säkerhetsdatabladet och återförsäljaren fått en indikation på att kontakt med restvärdesledare kunde varit till nytta. Till exempel för att bedöma risk för kloridskador och få stöd med åtgärder för att förhindra det.

ANNA ANDERSSON CARLIN

ÅTGÄRDER

Två åtgärdsförslag riktas i rapporten till räddningstjänsten:

  1. Räddningstjänstens personal bör få mer utbildning i kemhändelser och de beslutsstöd som finns att tillgå, samt hur man kan använda sig av säkerhetsdatablad och dess information vid insats.
  2. Ökad kunskap om restvärdesräddning, restvärdesledarens arbete och när kontakt med denne bör tas. Gäller alla befäl och all personal bör ges kunskapen i sin introduktionsutbildning. 
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen