Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Hoppade från sjunde våningen – kaotiskt vid brand

Kaotisk situation, personer som hoppade, var instängda och en omfattande brand på sjunde våningen.

Publicerad: 2019-03-12
En person hoppade ut från sjunde våningen, innan räddningstjänsten anlände till branden, och skadades svårt. En annan hoppade från samma höjd, landade i en hoppkudde och klev ur oskadd. Foto: Räddningstjänsten

Det mötte räddningspersonalen i Jönköping en natt den 13 september 2018.
Branden vid studentboendet i Råslätt strax söder om Jönköping, medförde att elva personer transporterade med ambulans till sjukhus. Flera av dem räddades av räddningstjänsten.

Redan då larmet nådde brandmännen på stationen i Jönköping, förstod personalen att händelsen var utöver det vanliga.

Det talades om omfattande brand, flera människor som hoppade och klättrade på balkonger.

När första räddningsstyrkan kom fram möttes den av mycket folk och en kaotisk situation. En omfattande brand slog ut via en balkong på våningsplan sju och en person låg skadad på marken.

Personen hade hoppat från ett fönster på sjunde våningen innan räddningstjänsten kom fram och sedan burits runt huset och placerats på framsidan.

Insatsledaren noterade att två personer fanns instängda på sjunde våningen på byggnadens framsida, stegbil sattes in omgående.

Parallellt påbörjades en invändig insats i trapphuset i syfte att ventilera ut rök och genomföra en invändig rökdykarinsats mot brandlägenheten.

När insatsledaren rundade byggnaden noterades att ytterligare en person var instängd och på väg att hoppa ut från ett fönster från sjunde våningen.

Det fanns ingen möjlighet att sätta in en stegbil. En hoppkudde blev det snabba alternativet, vilken riggades nedanför fönstret. Ett stort antal personer hade samlats, det var stor oro och mycket skrik.

Det gjorde det svårt för räddningspersonalen att ha kontakt med personen som skulle hoppa. Personen hoppade, hamnade rätt och rullade till synes oskadd ur hoppkudden.

Insatsen var igång invändigt och rök hade trängt ner i trapphuset samt ett intilliggande trapphus. Ett stort antal av lägenhetsdörrarna stod på vid gavel efter den spontana utrymningen som skett.

Trapphuset ventilerades med fläkt samtidigt som rökdykarna tog sig in i brandlägenheten.

Ytterligare lednings- och räddningsresurser anlände och arbetet övergick att säkra de två trapphus och vindsutrymmen som det fanns rök i samt upprätta en uppsamlingsplats.

Lyckligtvis fanns en samlingslokal alldeles intill, vilken snabbt fylldes med människor som utrymt byggnaden. I entrén samlades de skadade och inomhus de oskadade.

Allt eftersom skadade uppmärksammades fördes de med ambulans till sjukhus. Det var personer som fått i sig rök eller som skadat sig i samband med utrymningen av byggnaden.

Sammantaget transporterades elva personer med ambulans till sjukhus, den förste som hoppade svårt skadad. Ett omfattande efterarbete kom tidigt igång i syfte bistå de drabbade på bästa sätt.

 

Brandvarnaren
troligen avstängd

I den välgjorda olycksutredning som Christoffer Carmestedt och Christer Sjöstedt vid Räddningstjänsten i Jönköping genomfört och med fokus på brandorsak och brandförlopp, framkommer flera intressanta erfarenheter.

Byggnaden är en miljonprogramsbyggnad från 60-talet, ombyggd till studentboende under 80-talet.

Brandlägenheten bestod av tre sovrum, hall, kök och toalett. Brandskadorna var omfattande i kök, hall och ett av sovrummen. Branden bedöms ha börjat i lägenhetens kök.

Rök hade spridit sig till trapphus och annan lägenhet via öppna ytterdörrar och till vind via takskägg. Rök till annat trapphus hade spridits genom att den tryckts över taket och sugits in i friskluftsintag.

I olycksutredningen noteras att de seriekopplade, nätanslutna brandvarnare som fanns i lägenheten inte hade fungerat. De var troligtvis avstängda, kontroll visade att de stängts av i andra lägenheter utan fastighetsägarens vetskap.

Innerdörrarna bidrog till att miljön i två av sovrummen var tillräckligt bra, två av de tre boende kunde vara kvar i sina rum tills de fick hjälp av räddningstjänsten. 

Boende i övriga delar av trapphuset uppmärksammade branden och spontanutrymde trots rök i trapphuset.

I denna typ av byggnad ska man kunna vara säker i sin lägenhet i minst 60 minuter. Men här hade flertalet av de utrymda lägenheternas dörrar lämnats öppna. I vissa lägenheter hade det inte setts till att samtliga man bodde med blivit uppmärksammade på branden, med påföljd att de riskerade bli instängda.

En person hjälptes ut via stegbil av det skälet. Om branden skett längre ner i trapphuset, hade detta kunnat bli ännu värre.

Olycksutredningen är klar men en extern insatsutvärdering  pågår.

MATTIAS SJÖSTRÖM

11 till sjukhus

 • 1 hoppade från brandlägenhet innan räddningstjänsten anlände.
 • 1 hoppade från brandlägenhet i räddningstjänstens hoppkudde.
 • 1 räddades från brandlägenhet via fönster med stegbil.
 • 1 räddades från grannlägenhet via fönster och stegbil.
 • 7 skadades i samband med spontan utrymning via rökfyllt trapphus.

TRE TIPS...

...för bättre brandskydd

 1. Lägenheterna förses med automatiskt brand- och utrymningslarm.
 2. Ytterdörrarna förses med dörrstängare.
 3. Information/utbildning till boende studenter, fokus utländska studenter.

NOTERAT

 • Brandstart bedömd till kök.
 • Rökspridning via öppna lägenhetsdörrar.
 • Innerdörrarna i brandlägenhet stod emot brand ovanligt bra.
 • Spontanutrymning i stor omfattning.
 • Boende såg inte till att samtliga i sin lägenhet fick vetskap om branden.
 • Rökspridning till vind via takskägg.
 • Rökspridning till annat trapphus via friskluftsintag på tak.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen