Linan som gick avStegens stödbenen var utfällda på ett korrekt sätt. För att åter fira ner stegen drog en av brandmännen hårt i firningslinan för att lyfta stegpaketet en bit så att spärrklackarna lossnar.

I det läget håller linan hela tyngden av de två lyfta stegsektionerna. Då brast linan oväntat och stegdelarna rasade ner.

Samtidigt höll den andre brandmannen på föreskrivet sätt med händerna på utsidan av stegen.  Han klarade sig därför utan fysiska skador.

Hans kamrat, som drog i linan, fick däremot ett mindre skrapsår då det brustna repet snärtade till honom i ansiktet.

Tack vare att stödbenen var utfällda undgick stegen att ramla omkull. Däremot kunde man efteråt konstatera svåra materiella skador på stegliv, spärrklackar, stegpinnar med mera. Den bedöms som skrotfärdig.

Utskjutsstegen är av fabrikat Wikstrand och Berg (WIBE) typ GT 12. Den är troligen från år 1992, det vill säga inköpt samtidigt som det fordon den var placerad på.

Men tillverkningsår saknas och stegen kan till och med vara äldre än så.  Den har i efterskott blivit kompletterad med utfällbara stödben.

Av allt att döma har stegen under hela sin livslängd varit placerad på taket till samma fordon. Där har den varit utsatt för väder och vind.  Någon journal eller annan notering på att stegen varit utsatt för kontroll eller annan besiktning har inte kunnat återfinnas.

Den brustna firningslinan har gått av i höjd med den nedre bryttrissan. Det är också där den utsätts för störst dragpåkänning. Trissan är oskadad, inga vissa kantar kan upptäckas.

Däremot finns det tydliga nötningsmärken som visar att linan vid upprepade tillfällen glidit mot en stegpinne i anslutning till trissan.

Artikeln bygger på en rapport av Kent Järnström, Räddningstjänstförbundet Alingsås-Vårgårda.