Gasolyckan vid pappersbruket i Lessebo 16 juni berodde sannolikt på materialutmattning i den påfyllningsslang som levererade svaveldioxid från en tankbil till en cistern på bruket.

Dessutom var inte avspärrningarna runt tankbilen tillfyllest när den farliga lasten lossades. Till råga på allt stod dörrar, fönster och tilluftsventiler öppna in till lokaler där fabrikspersonalen arbetade.
- Vi gör omgående en ny riskanalys på den här hanteringen, säger vd Jan Fjeldså vid brukets anläggning i Lessebo. Jag tycker att vi har skött allt så som våra rutiner har sagt. Men nu kommer vi att trycktesta och byta slang oftare. En annan viktig detalj är att koppla ihop brukets säkerhetssystem med tankbilens så att de båda systemen stängs av samtidigt.