Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vara förberedd är avgörande

Fler  komplexa händelser kommer  kräva allt mer av våra kommuner. Förhindra, fördröja, hantera och lära är delar som var och en måste beakta.
Oberoende av händelse handlar det många gånger om att snabbt uppfatta ett skeende och samtidigt skapa en gemensam lägesbild, parallellt med att snabbt organisera och samordna viktiga resurser.
Värnamo var väl förberett att hantera en oönskad större händelse, översvämning av Lagan. Däremot togs man lite på sängen när Storån svämmade över ungefär samtidigt.

Tuff utmaning i hård vind - anrik byggnad brann ned

Räddningstjänsten Storgöteborg ställdes inför en utmaning när de i mycket kraftig vind fick ta sig an en brand i en anrik idrottsanläggning uppförd i trä.
Lägg till strul med skärsläckarna och vattenförsörjning så är resultatet ännu mer lyckat.

Explosion i köket

När räddningstjänsten kom fram till ett larm om en explosion i en lägenhet, såg de ett stort hål i ytterväggen på tredje våningen.
Rester av väggen låg nere på marken och de såg rakt in i lägenhetens kök.

Komplexare olyckor - nya krav

Världen står just nu inför en omfattande och komplex händelse.
En händelse som drabbade oss plötsligt, men kanske egentligen inte?

Svårt hantera konstruktionsbränder

Den öppna spisen var nyinstallerad, med bygglov och efterföljande besiktning.
Ändå uppstod brand i intilliggande byggnadskonstruktion.

Omfattande skador - stor insats

Räddningstjänsten i Gränna ställdes på nyårsdagens morgon inför en omfattande konstruktionsbrand i en 350 kvadratmeter stor, tillbyggd 1700-tals villa.

Branden kvävdes - kapslades in med sprutbetong

Vad gör man efter att i flera dagar försökt släcka en brand i bränslekross, bestående av trä- och plastrester i en 2 300 kvadratmeter stor byggnad?
Tja, man kan ju prova att kapsla in hela byggnaden med sprutbetong.

VMA utan meddelande - förvirring i två kommuner

När viktigt meddelande till allmänheten (VMA) skulle aktiveras lokalt i Ale kommun i samband med ett ammoniakutsläpp, aktiverades VMA med tyfoner (Hesa Fredrik) i två olika kommuner – utan efterföljande information i media.

Utsläpp av farligt ämne - område spärrades av efter gasning

Vid ett larm om utsläpp av farligt ämne stötte räddningstjänsten på ett fenomen som de tidigare inte känt till: gasning av containrar med farliga ämnen, i detta fall fosfin.

Expertstöd från SGI vid insatser

Tib hos SGI kan stödja med expertkunskap i samband med insatser.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen