Klimat

Skopande flygplan har blivit barnbok

Nyhet Det har kommit en ny del i den populära barnboksserien om Halvan. I den jobbar Halvan som ”brandflygare”.

15 jun 2022 klockan 14:48
Krisberedskap Klimat

Lego = krisberedskap

Nyhet Kunskapen om översvämningar ska öka med hjälp av lego. Inför krisberedskapsveckan i höstas byggde Räddningstjänsten Karlstadsregionen upp det fiktiva samhället Klossköping enligt MSB:s koncept. Nu är tanken att det ska vidare ut i skolorna.

14 dec 2021 klockan 09:58
Klimat Krisberedskap

Klimatanpassa för att säkra dricksvattnet

Nyhet Klimatförändringar hotar tillgången och kvaliteten på dricksvatten, exempelvis genom torka och översvämning.

13 dec 2021 klockan 15:50
Klimat Krisberedskap

Naturskador för 3,5 miljarder

Nyhet Under sex år, 2015-2020, inträffade drygt 80 000 naturskador som orsakade skador för över 3,5 miljarder kronor. Mest omfattande var skadorna i storstadsregionerna.

09 dec 2021 klockan 07:15
Klimat

Satsning mot naturolyckor - 520 miljoner i budgetförslag

Nyhet Regeringen vill öka utrymmet för förebyggande arbete mot naturolyckor. I budgetförslaget, som presenterades 20 september, föreslås att anslaget där kommuner kan söka bidrag ökar från 25 till drygt 520 miljoner.

23 sep 2021 klockan 09:51
Förebyggande Klimat