Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Allmänheten ska förberedas om kriget kommer

MSB har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta tips på vad varje privatperson kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd beredskap.

Publicerad: 2017-03-15
MSB ska ta fram en bredare variant av Om kriget kommer som även omfattar kriser. Om kriget kommer har sänts till alla hushåll vid två tillfällen, senast 1961. Utgåvan på bilden är från 1983 och avsedd för utbildning och information inom totalförsvaret.

Uppdraget omfattar även att öka kunskapen om informationspåverkan som Sverige kan utsättas för.

Som skäl för uppdraget skriver regeringen att "vid en kris eller höjd beredskap förväntas människor i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för sin egen situation. För att kunna göra det på ett bra sätt är det nödvändigt att vara väl förberedd.

Många människor saknar idag kunskap om vilket ansvar de har och hur de kan förbereda sig för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig. Kunskapen om vad höjd beredskap innebär och hur människor ska agera i en sådan situation bedöms också vara låg."

I en första tolkning ser MSB uppdraget som en utveckling och förstärkning av arbete som redan pågår, men att det behöver utvecklas och med ett tydligare innehåll av höjd beredskap och påverkanskampanjer.

Uppdraget ska redovisas 1 mars 2018 och MSB bedömer att det kan integreras i det fortsatta arbetet med Krisberedskapsveckan som har premiär i maj i år. Ett utskick av information till alla hushåll bör kunna göras i anslutning till kampanjveckan i maj nästa år.

– Vi ska genomföra uppdraget i samarbete med länsstyrelser, SKL, frivilligorganisationer och när det gäller delarna om höjd beredskap, Försvarsmyndigheten. Det är viktigt att vi kan hjälpas åt för att få bästa möjliga spridning och effekt, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

GUNNO IVANSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen