Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

En mängd futvärderingar, vägledningar, broschyrer med mera som har publicerats av MSB.

LRF-medlemmar erbjuds utbildning i krishantering

Lantbrukare i Sala startade studiecirkel för att höja sin brandberedskap. Det har fått nationell effekt.

Sex ambulansflyg ska täcka Sverige 2021

Sex ambulansflyg stationeras i Umeå, Stockholm och Göteborg.
Från 2021 ska de ha beredskap dygnet runt för transporter över hela landet.

Svenskt basläger för skogsbränder i Bolivia

MSB bygger ett basläger till stöd för arbetet med skogsbränderna i Bolivia. Personal och materiel ska vara i Sydamerika nästa vecka.

Vårdprioritering vid larm frigör ambulansresurser

En sjuksköterska från Region Värmland är under dagtid placerad hos SOS Alarm för bedömning och koordinering vårdsamtal.

112-app ger automatiskt rätt larmplats

Med en 112-app som SOS Alarm lanserat vet larmcentralen direkt var du befinner dig när du larmar.

Kritik gav ny rutin för IVPA

Många kommuner har dragit ner kraftigt på IVPA-verksamheten. Torsby kommun har efter kritik hittat en medelväg för när deltidsstyrkorna ska larmas.

Sörmlandskusten och Södertörn i gemensamt ledningssystem

Större ledningssystem börjar slå igenom.
Nu ansluter Sörmlandskustens räddningstjänst till Södertörn.

Behov av fler räddningsvärn utreds av MSB

Behöver räddningstjänsterna inrätta fler räddningsvärn?
MSB har fått i uppdrag av regeringen att analysera kommunernas behov.

"Södertörn har vidtagit åtgärder"

– Frågor kring rekrytering har flera olika aspekter, men Södertörns brandförsvarsförbund har tagit beslutet från JO på allvar och har sedan en längre tid tillbaka vidtagit åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i dessa processer.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen