Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ofta risker med tillfälliga lokaler

Vid behov av tillfälliga lokaler för skolor, kontor, boende med mera hyrs ofta tillfälliga paviljonger in.
Det finns en del risker med deras utformning.

Publicerad: 2018-03-09

  • Den ursprungliga spaljén som täckte nedre delen av byggnaden innan branden.
  • Efter branden har spaljén tagits bort och nedre delen av fasaden ersatts med obrännbart material.

Larmet kom kl 03.20 och första styrkan rapporterade kraftig rökutveckling bakom skolans aula och matsal. När de kom närmare såg de att det var paviljongerna som brann. Insatsen varade cirka 11 timmar, cirka 20 enheter var på plats totalt under insatsen.

Paviljongen, som skulle användas som skolbyggnad, var i två plan och uppbyggd av ett antal moduler placerade på träklossar. Under byggnaden fanns en plastduk som ska skydda mot fukt. Längst ned på fasaden fanns en brännbar spaljé monterad. Byggnaden var inte i bruk vid branden.

Branden som troligtvis var anlagd startade i ett av paviljongens hörn. Räddningstjänsten kunde konstatera att det brann under stora delar av byggnaden. Branden angreps från flera håll men det var svårt att komma åt branden under byggnaden.

Branden spreds också i utrymmen mellan paviljongerna, mellan våningarna och väggarna och in i byggnaden.

I samband med utredningen proveldades en liten del av den fuktskyddande plastduken och det gick att få eld på plasten.

Ett scenario kan vara att någon tänt eld på en del av duken som varit tillgänglig utifrån och att branden sedan spridits in under byggnaden. Ovanför plasten var limmade spånskivor monterade. När dessa utsatts för branden har de bidragit till brandförloppet som letat sig vidare upp mellan väggarna och andra mellanrum.

Utredningen är gjord av Storstockholms brandförsvar och behandlar framförallt brandspridningen.

För att förhindra eller minska konsekvenserna av en liknande brand ges följande förslag på åtgärder:

  • täcka plastduken med singel eller annat obrännbart material och se till att inga delar sticker ut, kan förbättra skyddet mot antändning.
  • byta ut den brännbara spaljén längst ned på fasaden mot obrännbart material.
  • kanske krävs bevakning om grunden inte är täckt och bygget inte färdigt.
  • mellanrum mellan modulerna bör brandisoleras för att minimera risk för brandspridning.

Detta är troligen inte den sista branden i tillfälliga moduler. Flera räddningstjänster har rapporterat in liknande händelser och Stockholm hade en liknande brand bara några veckor tidigare.

I flera av utredningarna efter dessa bränder återkommer några av förslagen på åtgärder, exempelvis obrännbart material längst ned på fasaden, värmeslingor i takfot för tidig upptäckt av brand.

Skolor i Stockholm AB har efter branden sett över alla liknande paviljonger och vidtagit åtgärder.

Det vore bra om de som tillverkar samt hyr ut moduler tog större ansvar för att se till att riskerna i samband med brand eller försök att anlägga brand minimeras.

ANNA ANDERSSON CARLIN
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen