Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Våldsam brand på konstgräsplan

Gummigranulat till konstgrässystem brinner snabbt och våldsamt.
Granulaten som kommer från uttjänta bildäck är energirika, vilket skapar kraftig rökutveckling.

Publicerad: 2017-12-12
Branden i Forshaga hade ett mycket snabbt förlopp. Redan vid räddningstjänstens ankomst brann i stort sett hela planen och rökutvecklingen var kraftig. Foto: Forshaga kommun

Det fick räddningstjänsten tillsammans med allmänheten uppleva i samband med en brand på en konstgräsplan i centrala Forshaga i Värmland.

I den brandutredning som genomförts av Magnus Lundqvist vid räddningstjänsten i Karlstadsregionen, finns viktiga erfarenheter dragna.

Klockan 13.22 på onsdagen den 21 juni 2017 larmades räddningstjänsten i Forshaga kommun ut på ett larm om brand. Larmet gällde brand i en konstgräsplan till multiarenan vid Lärcenter i Forshaga.

Branden fick ett snabbt och våldsamt förlopp. Redan vid räddningstjänstens framkomst brann så gott som hela konstgräsplanen med kraftig rökutveckling.

En närliggande förskola utrymdes innan räddningstjänsten var på plats. En vårdcentral uppmanades av räddningstjänsten att stänga fönster, dörrar och ventilation.

Släckningsarbetet påbörjades och branden var släckt efter omkring tio minuter. Vindhastigheten bedömdes till omkring fem meter per sekund.
Skadorna blev omfattade och i stort sett hela konstgräsplanen och stora delar av sargkonstruktionen förstördes.

Branden bedöms ha uppstått i en bensinindränkt ryggsäck i kombination med barns lek med eld.

SP, Sveriges provnings- och forskningsinstitut (numera Rise), redovisar i en rapport från 2002 konstgräsets benägenhet att antändas och sprida brand. Konstgräset var uppbyggt av konstgräsfiber av polypropylen fyllt med kvartssand och gummigranulat.

Vid testet användes en lite större initialbrand i form av någon liter bensin. Testet visade att konstgrässystemet kunde ge en snabb flamspridning med mycket hög värmeeffekt och kraftig rökutveckling.

Rapporten beskriver en exceptionellt snabb brandtillväxt, snabbare än vad som tillåts för något ytskikt. Vinddrag utmed konstgräsytan kan avsevärt öka hastigheten av ett brandförlopp.

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen genomförde själv några brandförsök i gummigranulat av olika typer.

TPE- respektive SBR-gummit proveldades. Båda uppfattades som lättantändliga men typen TPE självslocknade till skillnad från SBR-gummit.
Sammanfattningsvis konstateras att konstgrässystemet innehåller mycket energi per ytenhet när fyllnadsmaterialet utgörs av SBR-gummi.

Mattias Sjöström

Fakta

Konstgräsplanen

  • Multiarenan i Forshaga var av modell Freegame Cosmos med måtten 19x36 meter. Arenan har en konstruktion i stål med skivor av HDPE (High- density polyethylene).
  • Konstgräset var av typen Soccerpro Xpert 40 (40 mm) med fyllnadsmaterial av sand och SBR (Styrene- Butadiene Rubber) gummigranulat (1-2,8 mm).
  • Gummigranulatet är framtaget av uttjänta bildäck.

Erfarenheter

  • Konstgräs med SBR-gummi kan vid brand leda till en mycket snabb spridning med kraftig rökutveckling.
  • Fyllnadsmaterialet är inte lämpligt att använda i inomhushallar.
  • Vid aktuell brand bedöms initialbranden varit ganska stor, uppskattningsvis någon liter bensin, likt de test som SP genomfört.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen