Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Grilla säkert med gasol

Förra sommaren inträffade minst sex bränder i gasolgrillar i Räddningstjänsten Syds område och i två grannkommuner.

Publicerad: 2017-06-02
Gasolflaskorna ska placeras utanför grillen vid användning. Samtidigt har de flesta grillar för kort kopplingsslang, cirka 0,5 meter, för att det ska ske enkelt. Slangen bör vara 1,5 meter för säker och enkel placering av flaskan. Foto: Räddningstjänsten

I samtliga fall har det brunnit när grillarna varit igång eller under uppvärmning. Inga personer har skadats.

Vid samtliga bränder har det brunnit runt flaskventil och regulator och slangen har brunnit av.

Gasolflaskorna har varit storlek P11 av kompositmaterial och placerade inne i grillskåpen.

I flera fall verkar det som att locket till grillen varit stängt. Då bildas mycket värme som riktas neråt och det är stor risk att fett som hamnat i uppsamlingskärlet under grillen antänds. Är gasolflaskan placerad i skåpet (under grillen) finns det stor risk att brinnande fett droppar ner på flaskan och slangar och antänder slangarna.

Några av grillarna har en sidovärmeplatta som ska anslutas med en snabbkoppling på utsidan av grillen. Plattan är inte ansluten när man köper grillen, det görs av användaren. Utförs inte detta kan gasolläckage genom kopplingen ske inne i skåpet.

Det har även framkommit att gasolflaskor har lagts ner för att få plats i skåpet. Det gör att det blir en brinnande vätska istället för gas samt att säkerhetsventilen inte öppnar vilket kan orsaka en explosion vid en upphettning över 1 250 grader när flaskan rämnar.

Det kan också finnas andra orsaker till bränderna: rena fel i handhavande som dåligt tilldragen anslutning mellan flaskventill och regulator, dåliga slangar med mera.

Lyckligtvis har det ännu inte inträffat någon brand i gasolgrill där någon person skadats. Det bör dock informeras bättre på grillarna. Personal på företag som säljer denna typ av grillar bör veta hur de ska kopplas samt hur gasolflaskor placeras vid användandet.

Gasolleverantörer får också ofta in deformerade kompositflaskor som har värmeskador på bärhandtaget. Därför ska gasolflaskorna alltid placeras utanför grillen vid användandet.

En reflektion kring det är att kopplingsslangen oftast är för kort, 0,5 meter. Den bör vara cirka 1,5 meter för en säker och enkel placering av gasolflaskan.
Skåpet under grillen borde inredas så att det inte går att ställa in gasolflaskan.

Gasolflaskan bör placeras intill grillen på ett sådant sätt att den inte påverkas av värmen för att minimera risken för brand.

ANNA ANDERSSON CARLIN

Säkerhetstips

  1. Förvara aldrig gasolflaskan i skåpet under grillen vid användande.
  2. Gasolflaskan ska alltid förvaras enligt instruktion när grillen inte används.
  3. Längre kopplingsslang så att gasolflaskan enkelt kan placeras utanför grillen vid grillning.
  4. Anslut samtliga delar i grillen, exempelvis värmeplatta.
  5. Kontrollera slangar och anslutningar årligen.
  6. Gör alltid test om det finns läckage vid första användning och flaskbyte, använd såpvatten eller läckspray.
  7. Töm och rengör regelbundet grillens uppsamlingslåda av fett.
  8. Bättre instruktion/information till grillarna hur flaskorna ska placeras.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen